Mapa FestivalaBH Beer Fest se održava na platou Saborne Crkve.